Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.
Stillingstittel Seniorrådgiver informasjonsforvaltning
Avdeling Informasjonsforvaltning
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-12-09
Søknadsfrist 06.01.2017
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Energimontør/energitekniker
Avdeling Ledningsområde Rød
Arbeidssted Telemark
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-11-30
Søknadsfrist 30.12.2016
Arbeidssted Agder og Telemark
Stillingstittel KUBE 2017 - sommerprosjekt for studenter
Avdeling Statnett SF
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-11-23
Søknadsfrist 28.02.2017
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Avdelingsleder spesialapplikasjoner
Avdeling Drift- og markedstjenester
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-11-18
Søknadsfrist 10.12.2016
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Seksjonsleder Applikasjonsforvaltning
Avdeling Drift- og markedstjenester
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-11-18
Søknadsfrist 10.12.2016
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Systemansvarlig feilanalyse
Avdeling Drift- og markedstjenester
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-11-18
Søknadsfrist 10.12.2016
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Seksjonsleder Applikasjonsdrift
Avdeling Drift- og markedstjenester
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-11-18
Søknadsfrist 10.12.2016
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Driftsansvarlig applikasjonsdrift
Avdeling Drift- og markedstjenester
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-11-18
Søknadsfrist 10.12.2016
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Systemarkitekt
Avdeling Drift- og markedstjenester
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-11-18
Søknadsfrist 10.12.2016
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Funksjonelle arkitekter
Avdeling Drift- og markedstjenester
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-11-18
Søknadsfrist 10.12.2016
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Seksjonsleder systemdrift og vedlikehold - driftssentralsystemer
Avdeling Drift- og markedstjenester
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-11-18
Søknadsfrist 10.12.2016
Arbeidssted Oslo