Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1200 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.
Stillingstittel Planlegger/teamkoordinator
Avdeling Stasjonsgruppe Hålogaland
Arbeidssted Nordland
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-10-21
Søknadsfrist 09.11.2016
Arbeidssted Bjerkvik
Stillingstittel Energimontør/energitekniker
Avdeling Stasjonsgruppe Hålogaland
Arbeidssted Nordland
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-10-21
Søknadsfrist 09.11.2016
Arbeidssted Bjerkvik
Stillingstittel Ingeniør - IKT infrastruktur
Avdeling Drift Sør
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-10-21
Søknadsfrist 07.11.2016
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Vedlikeholdstekniker
Avdeling Stasjonsgruppe Hålogaland
Arbeidssted Nordland
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-10-19
Søknadsfrist 09.11.2016
Arbeidssted Sortland eller Bjerkvik
Stillingstittel Sivilingeniør/ingeniør regionsentral Alta
Avdeling Regionsentral Nord
Arbeidssted Finnmark
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-10-18
Søknadsfrist 02.11.2016
Arbeidssted Alta
Stillingstittel Prosjektleder Bygg Nord
Avdeling Prosjektledelse og - metodikk
Arbeidssted Finnmark
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-10-14
Søknadsfrist 31.10.2016
Arbeidssted Alta, Trondheim eller Sunndalsøra
Stillingstittel Energimontør
Avdeling Innsatsgruppe
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-10-12
Søknadsfrist 02.11.2016
Arbeidssted Hele Norge - oppmøtested Østlandsområdet/Oslo
Stillingstittel Renholder
Avdeling Stasjonsgruppe Kristiansand
Arbeidssted Vest-Agder
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-10-12
Søknadsfrist 02.11.2016
Arbeidssted Kristiansand trafostasjon
Stillingstittel Avdelingsleder
Avdeling Regionsentral Nord
Arbeidssted Finnmark
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-10-11
Søknadsfrist 30.10.2016
Arbeidssted Alta
Stillingstittel Renholder
Avdeling Stasjonsgruppe Røykås
Arbeidssted Akershus
Østfold
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-10-11
Arbeidssted Stasjonsanlegg Akershus/Østfold