Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.
Stillingstittel Lærling energimontør
Avdeling DRIFT OG MARKED
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-02-17
Søknadsfrist 12.03.2017
Arbeidssted Hele landet
Stillingstittel Prosjektleder
Avdeling Prosjektledelse og - metodikk
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-02-17
Søknadsfrist 03.03.2017
Arbeidssted Trondheim (Alta og Sunndalsøra kan vurderes)
Stillingstittel Ekstrahjelp Anskaffelsesenheten
Avdeling Etterlevelse og analyse
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-02-16
Søknadsfrist 07.03.2017
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sivilingeniør/ingeniør
Avdeling Drift- og markedstjenester
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-02-15
Søknadsfrist 07.03.2017
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Seniorrådgiver/rådgiver til avdeling Nettutvikling
Avdeling Nettutvikling
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-02-13
Søknadsfrist 26.02.2017
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Seniorrådgiver risikoanalyse
Avdeling Strategi, risiko og beredskap
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-02-09
Søknadsfrist 28.08.2017
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Energimontør Innsatsgruppe
Avdeling Innsatsgruppe
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-02-09
Søknadsfrist 26.02.2017
Arbeidssted Hele landet, men geografisk nærhet til et av Statnetts kontorer er en fordel.
Stillingstittel Sommerjobb i Teknologi og utvikling
Avdeling TEKNOLOGI OG UTVIKLING
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-02-07
Søknadsfrist 01.03.2017
Arbeidssted Hele landet
Stillingstittel Sommerjobb i Bygg og anlegg
Avdeling BYGG OG ANLEGG
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-02-07
Søknadsfrist 01.03.2017
Arbeidssted Trondheim eller Oslo
Stillingstittel Sommerjobb i divisjon Drift og marked
Avdeling DRIFT OG MARKED
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-02-07
Søknadsfrist 01.03.2017
Arbeidssted Trondheim eller Oslo
Stillingstittel Sommerjobb i divisjon IKT
Avdeling IKT
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-02-07
Søknadsfrist 01.03.2017
Arbeidssted Oslo, Nydalen
Stillingstittel Rådgiver/seniorrådgiver usikkerhetsanalyse, risikostyring og kostnadsestimering i prosjekt
Avdeling Kvalitet og prosjektadministrasjon
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-01-27
Søknadsfrist 24.02.2017
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel KUBE 2017 - sommerprosjekt for studenter
Avdeling Statnett SF
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2016-11-23
Søknadsfrist 28.02.2017
Arbeidssted Oslo