Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.
Stillingstittel Senior miljørådgiver
Avdeling Areal og miljø (UTMA)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-19
Søknadsfrist 05.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Spesialist operativ IKT-sikkerhet
Avdeling IKT Infrastruktur (IO)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-16
Søknadsfrist 10.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – miljø og klima
Avdeling Areal og miljø (UTMA)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-15
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo - Sivilingeniør/ingeniør GIS, Geodesi, ArcGis
Avdeling Ledning og kabel (DAX)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-13
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør/ingeniør
Avdeling Stasjonsapparater (UTSC)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo/Trondheim – Datateknikk/IKT/matematikk
Avdeling Data Science (IA)
Arbeidssted Oslo
Sør-Trøndelag
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo/Trondheim
Stillingstittel Sommerjobb Oslo/Trondheim – Datateknikk/IKT/matematikk
Avdeling Data Science (IA)
Arbeidssted Oslo
Sør-Trøndelag
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo/Trondheim
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør/ingeniør
Avdeling Anleggsdokumentasjon (DAAD
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Økonomi/IKT
Avdeling Anskaffelser (BN)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør/ingeniør
Avdeling Kraftsystemdata (DUK)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – IKT relaterte studier
Avdeling FoU (UF)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Trondheim – Industriell økonomi/HMS
Avdeling SHA Utførelse (BSG)
Arbeidssted Sør-Trøndelag
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Trondheim
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør/HMS/juridisk
Avdeling HMS (UH)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo/Trondheim – Industriell økonomi/HMS
Avdeling SHA Plan og prosjektering (BSP)
Arbeidssted Oslo
Sør-Trøndelag
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo/Trondheim
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør-energi og miljø
Avdeling Vern (DAKV)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør-bygg og anlegg
Avdeling Mekanisk prosjektering (UTLM)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Trondheim – Sivilingeniør
Avdeling Stasjonsanlegg (DASA)
Arbeidssted Sør-Trøndelag
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Trondheim
Stillingstittel Sommerjobb Oslo/ute i felt i hele landet – Sivilingeniør/ingeniør
Avdeling Elektromekanisk prosjektering (UTLE)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Over hele landet
Stillingstittel Sommerjobb Alta – Sivilingeniør
Avdeling Driftsgruppe nord (DNN)
Arbeidssted Finnmark
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Alta
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør/ingeniør/økonomi
Avdeling Markedsanalyse (UPM)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør/ingeniør/økonomi/IKT
Avdeling Markedsanalyse (UPM)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.208
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Sunndalsøra – Ingeniør
Avdeling Overvåkingssenter (DAAO)
Arbeidssted Møre og Romsdal
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Sunndalsøra
Stillingstittel Sommerjobb Oslo/Trondheim – Sivilingeniør
Avdeling Feilanalyse (DAF)
Arbeidssted Oslo
Sør-Trøndelag
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo/Trondheim
Stillingstittel Sommerjobb Oslo/Trondheim – Analytiker
Avdeling Feilanalyse (DAF)
Arbeidssted Oslo
Sør-Trøndelag
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo/Trondheim
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Kommunikasjon/journalistikk
Avdeling Kommunikasjon (SK)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Kommunikasjonsrådgiver
Avdeling Kommunikasjon (SK)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Elektro/automasjon
Avdeling Driftsgruppe Øst (DSØ)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Nydalen
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Økonomi
Avdeling Regnskapsavdelingen drift (CØRD)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Juridisk
Avdeling Juridisk avdeling (CJ)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Ingeniør
Avdeling Dokumentstyring i prosjekt (BKD)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør energi og miljø
Avdeling Stasjonssystemer (UTSS)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør/Masterstudent geofag
Avdeling Byggeledelse stasjon (BBS)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Kvilldal – Sivilingeniør/Masterstudent
Avdeling Byggeledelse stasjon (BBS)
Arbeidssted Rogaland
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Kvilldal
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Ingeniør/sivilingeniør
Avdeling Elhub (H)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør energi/elkraft
Avdeling Stasjoner (DAS)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør/ingeniør
Avdeling Bygg stasjoner (UTSB)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo - Sivilingeniør/ingeniør-bygg
Avdeling Bygg stasjoner (UTSB)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb Oslo - Sivilingeniør/ingeniør – bygg- og anleggsfag
Avdeling Bygg stasjoner (UTSB)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-12
Søknadsfrist 04.03.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Hordaland (DSSB)
Arbeidssted Hordaland
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-01
Søknadsfrist 18.03.2018
Arbeidssted Oppmøtested Mauranger i Kvinnherad
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Sandnes (DSSY)
Arbeidssted Rogaland
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-01
Søknadsfrist 18.03.2018
Arbeidssted Oppmøtested Sandnes
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Ledningsområde Alta (DNNL)
Arbeidssted Finnmark
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-01
Søknadsfrist 18.03.2018
Arbeidssted Oppmøtested Alta
Stillingstittel Energimontørlærlinger
Avdeling Stasjonsgruppe Alta (DNNA)
Arbeidssted Finnmark
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-01
Søknadsfrist 18.03.2018
Arbeidssted Oppmøtested Alta og Kirkenes
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Hålogaland (DNNN)
Arbeidssted Nordland
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-01
Søknadsfrist 18.03.2018
Arbeidssted Oppmøtested Bjerkvik eller Narvik
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Ledningsområde Bjerkvik (DNNI)
Arbeidssted Nordland
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-01
Søknadsfrist 18.03.2018
Arbeidssted Oppmøtested Bjerkvik
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Strinda (DNMS)
Arbeidssted Sør-Trøndelag
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-01
Søknadsfrist 18.03.2018
Arbeidssted Oppmøtested Verdal og Trondheim
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Aura (DNMA)
Arbeidssted Møre og Romsdal
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-01
Søknadsfrist 18.03.2018
Arbeidssted Oppmøtested Sunndalsøra
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Øst (DSØR)
Arbeidssted Akershus
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-01
Søknadsfrist 18.03.2018
Arbeidssted Oppmøte Frogner i Sørum
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Buskerud (DSØF)
Arbeidssted Buskerud
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-01
Søknadsfrist 18.03.2018
Arbeidssted Oppmøtested - Sylling i Lier
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Telemark (DSSM)
Arbeidssted Telemark
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-01
Søknadsfrist 18.03.2018
Arbeidssted Oppmøtested - Rød/Skien
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Rogaland (DSSA)
Arbeidssted Rogaland
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-02-01
Søknadsfrist 01.03.2018
Arbeidssted Oppmøtested Sauda eller Suldal
Stillingstittel Fagansvarlig dokumentstyring
Avdeling Styringssystemer og forbedringsarbeid (BKS)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2018-01-30
Søknadsfrist 28.02.2018
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel KUBE 2018 – Sommerprosjekt for studenter
Avdeling Statnett SF
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2017-11-20
Søknadsfrist 02.03.2018
Arbeidssted Oslo