Ny bruker

Registrer brukernavn og passord
 
Alle felt som er merket med rød stjerne må fylles ut (*)

Brukernavn:

 *

Velg et sterkt passord, Med minst 8 tegn og en kombinasjon av store og små bokstaver samt to sifre:  *
Gjenta passord:  *

Personverngaranti
 
Offentlig søkerliste

Som søker hos Statnett har du mulighet til å reservere deg mot oppføring på offentlig søkerliste. I søknadsskjemaet under personalia blir du derfor stilt spørsmål om reservasjon. Offentlig søkerliste inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Ved reservasjon blir kun søkerens kjønn oppgitt i listen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at søkerlisten i særskilte tilfeller kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om reservasjon. Du vil i så fall bli varslet om dette.


Personverngaranti

De opplysninger som du oppgir i din søknad og CV blir kun lagret i vår database for å kunne ta stilling til deg i våre rekrutteringsprosesser. Vi garanterer at personopplysninger ikke vil bli brukt i andre sammenhenger eller av andre virksomheter. Vi garanterer også for at informasjon kun blir benyttet i rekrutteringssammenheng for Statnett. Opplysningene vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår forpliktelse overfor deg, forutsatt at vi ikke er forpliktet etter den til enhver tid gjeldende lovgivning til å arkivere eller oppbevare opplysningene.

I forbindelse med søknadsprosessen benytter Statnett de rekrutteringsløsninger som tilbys av Visma. Dette selskapet vil kun ha tilgang til dine personopplysninger i den utstrekning dette er nødvendig for å tilby oss rekrutteringsløsningen, herunder blant annet for tilby brukerstøtte og for lagre opplysningene på sin server.

Du kan på forespørsel til HR-avdelingen be om innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret om deg og hva slags behandling disse undergis. Dersom registrerte opplysninger er uriktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve å få dem rettet, supplert eller slettet. Dersom du har opprettet brukerkonto hos oss i denne rekrutteringsløsningen, kan du også selv slette eller endre dine registrerte opplysninger gjennom pålogging med ditt brukernavn og passord.

Skulle du ha spørsmål vedrørende sikkerheten rundt våre rekrutteringsprosesser kan du kontakte oss på e-post firmapost@statnett.no

Vi gjør oppmerksom på at mye av kommunikasjonen i rekrutteringsprosessen skjer via e-post, og at alle jobbsøkere må akseptere vår personverngaranti for å kunne sende inn sin søknad eller registrere en brukerkonto i vår rekrutteringsløsning.

  Jeg aksepterer herved personvernbetingelsene *