Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.
Stillingstittel Rådgiver/Seniorrådgiver
Avdeling Analyse, estimering, risiko og kvalitet (BDE)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2020-01-23
Søknadsfrist 09.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Byggeleder
Avdeling Byggeledelse stasjon (BBS)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2020-01-22
Søknadsfrist 09.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Lærling driftsområde Nordland
Avdeling Driftsområde Nordland
Fylke Nordland
Publiseringsdato 2020-01-20
Søknadsfrist 20.03.2020
Arbeidssted Bjerka, Hemnes Kommune
Stillingstittel Lærling driftsområde Trøndelag
Avdeling Driftsområde Trøndelag
Fylke Trøndelag
Publiseringsdato 2020-01-20
Søknadsfrist 20.03.2020
Arbeidssted Verdal eller Trondheim
Stillingstittel Lærling driftsområde Sør og Nord-Hålogaland
Avdeling Driftsområde Sør Hålogaland (DXNÅ)
Fylke Troms og Finnmark
Publiseringsdato 2020-01-20
Søknadsfrist 20.03.2020
Arbeidssted Bjerkvik, Narvik Kommune
Stillingstittel Lærling driftsområde Stor-Oslo
Avdeling Driftsområde Stor-Oslo
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2020-01-20
Søknadsfrist 20.03.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Lærling driftsområde Buskerud
Avdeling Driftsområde Buskerud
Fylke Viken
Publiseringsdato 2020-01-20
Søknadsfrist 20.03.2020
Arbeidssted Ringerike
Stillingstittel Lærling driftsområde Agder
Avdeling Driftsområde Agder
Fylke Agder
Publiseringsdato 2020-01-20
Søknadsfrist 20.03.2020
Arbeidssted Støleheia, Vennesla
Stillingstittel Lærling driftsområde Innlandet
Avdeling Driftsområde Innlandet (DXØI)
Fylke Viken
Publiseringsdato 2020-01-20
Søknadsfrist 20.03.2020
Arbeidssted Froger, Lillestrøm
Stillingstittel Lærling driftsområde Telemark
Avdeling Driftsområde Telemark (DXVT)
Fylke Vestfold og Telemark
Publiseringsdato 2020-01-20
Søknadsfrist 20.03.2020
Arbeidssted Rød, Skien
Stillingstittel Lærling driftsområde Hordaland
Avdeling Driftsområde Hordaland (DXVH)
Fylke Vestland
Publiseringsdato 2020-01-20
Søknadsfrist 20.03.2020
Arbeidssted Bergen
Stillingstittel Lærling driftsområde Nord-Rogaland
Avdeling Driftsområde Nord-Rogaland
Fylke Rogaland
Publiseringsdato 2020-01-20
Søknadsfrist 01.03.2020
Arbeidssted Sauda eller Saurdal
Stillingstittel Sommerjobb - Planlegging og kontrollmåling
Avdeling Elektromekanisk prosjektering (BFLE)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2020-01-10
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Hele Norge
Stillingstittel Energimontør/Energitekniker
Avdeling Driftsområde Oslofjord (DXØF)
Fylke Viken
Publiseringsdato 2020-01-08
Søknadsfrist 26.01.2020
Arbeidssted Hasle
Stillingstittel Sivilingeniører/Ingeniører
Avdeling Driftssentralmodell (ITL)
Fylke Troms og Finnmark
Publiseringsdato 2020-01-08
Søknadsfrist 26.01.2020
Arbeidssted Alta
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Leveringskvalitet (DAAF)
Fylke Trøndelag
Oslo
Publiseringsdato 2019-12-19
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo eller Trondheim
Stillingstittel Sommerjobb FRIDA
Avdeling Anleggsforvaltning (DA)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-17
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Nettavregning (GDON)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Regionsentral Sør (GDS)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Infrastruktur (ITO)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Kraftledning (BFL)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Kraftsystemdata og -funksjonalitet (GDK)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Intern kommunikasjon og employer branding
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling GIS/Geodata/Modellering (BFG)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Areal og miljø (BPA)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Digital sikkerhet (II)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Stasjonsanlegg (DASA)
Fylke Trøndelag
Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo/Trondheim
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Stasjonsanlegg (DASA)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo/Trondheim
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling System og markedsutvikling (GU)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel sommerjobb
Avdeling Trafo (DAST)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Markedsanalyse (UX)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Markedsanalyse (UX)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Lager (DAAL)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Bygg stasjoner (BFB)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Markedsanalyse (UX)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Bygg stasjoner (BFB)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Ledning og kabel (DAX)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Elhub - Markedsstøtte (HMM)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sommerjobb
Avdeling Kabel, IKT og Administrative (BNC)
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Søk sommerprosjektet KUBE hos Statnett
Avdeling KUBE
Fylke Oslo
Publiseringsdato 2019-12-16
Søknadsfrist 16.02.2020
Arbeidssted Oslo