Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.
Stillingstittel Studentressurser eiendomsforvaltning og grunnerverv
Avdeling Eiendomsforvalning og skog (UTME)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-17
Søknadsfrist 05.02.2019
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Sivilingeniør/ingeniør ved Regionsentral Nord i Alta
Avdeling Regionsentral Nord (DDN)
Region Nord - System (DDNS)
Arbeidssted Finnmark
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-14
Søknadsfrist 28.01.2019
Arbeidssted Alta
Stillingstittel Energimontør/energitekniker
Avdeling Innsatsgruppe (DNMI)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-09
Søknadsfrist 23.01.2019
Arbeidssted Hele landet
Stillingstittel Systemdriftsingeniør
Avdeling Anlegg (DDSD)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-07
Søknadsfrist 21.01.2019
Arbeidssted Oslo
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Ledningsområde Buskerud (DSØN)
Arbeidssted Buskerud
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-03
Søknadsfrist 17.03.2019
Arbeidssted Flesaker, Øvre Eiker
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Hålogaland (DNNN)
Arbeidssted Nordland
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-03
Søknadsfrist 17.03.2019
Arbeidssted Bjerkvik
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Ledningsområde Sunndalsøra (DNME)
Arbeidssted Møre og Romsdal
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-03
Søknadsfrist 17.03.2019
Arbeidssted Sunndalsøra
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Ledningsområde Sogn (DNMN)
Arbeidssted Sogn og Fjordane
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-03
Søknadsfrist 17.03.2019
Arbeidssted Sogndal
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Øst (DSØR)
Arbeidssted Østfold
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-03
Søknadsfrist 17.03.2019
Arbeidssted Hasle, Sarpsborg
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Buskerud (DSØF)
Arbeidssted Buskerud
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-03
Søknadsfrist 17.03.2019
Arbeidssted Flesaker, Øvre Eiker
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Ledningsområde Øst (DSØH)
Arbeidssted Østfold
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-03
Søknadsfrist 17.03.2019
Arbeidssted Hasle, Sarpsborg
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Telemark (DSSM)
Arbeidssted Telemark
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-03
Søknadsfrist 17.03.2019
Arbeidssted Rød, Skien
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Agder (DSSK)
Arbeidssted Vest-Agder
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-03
Søknadsfrist 17.03.2019
Arbeidssted Støleheia, Vennesla
Stillingstittel Energimontørlærling
Avdeling Stasjonsgruppe Rogaland (DSSA)
Arbeidssted Rogaland
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-03
Søknadsfrist 01.03.2019
Arbeidssted Sauda eller Saurdal
Stillingstittel Sommerprosjektet KUBE
Avdeling HR-kompetanse (CHK)
Arbeidssted Oslo
Språk Norsk (bokmål)
Publiseringsdato 2019-01-02
Søknadsfrist 24.02.2019
Arbeidssted Oslo