Vil du jobbe med dokumentstyring i store infrastrukturprosjekter?

Fagansvarlig dokumentstyring

Som fagansvarlig dokumentstyring vil du ha ansvaret for å utvikle og implementere retningslinjer for god dokumentstyring i våre prosjekter. Prosjektgjennomføringen i Statnett er i sterk utvikling, med økt grad av tverrfaglig samarbeid, digitalisering og BIM som noen sentrale stikkord.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon Styringssystemer og forbedringsarbeid i divisjon Bygg og anlegg. Seksjonen har metodeansvar for dokument- og kvalitetsstyring i Statnetts nettanleggsprosjekter. Det legges opp til tett samarbeid mellom fagmiljøene innen dokument- kvalitet- og risikostyring. Seksjonen består av 10 høyt kvalifiserte medarbeidere med bakgrunn fra olje og gass og landbasert industri.

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen:

 • Ivareta fagansvaret og være pådriver i utvikling av dokumentstyring i Statnetts nettanleggsprosjekt
 • Utarbeide og implementere beste praksis innen dokumentstyring
 • Bidra med rådgivning og videreutvikling av nåværende (eRoom) og fremtidige dokumentstyringsverktøy
 • Videreutvikle digitale prosesser for samhandling
 • Bidra til å etablere dokumentforvaltning i et livssyklusperspektiv
 • Utvikle kurs og gjennomføre opplæring innenfor dokumentstyring
 • Lede og koordinere faglige nettverk

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen relevant fagområde
 • Erfaring med dokumentstyring i store, komplekse prosjekter hos byggherre/operatørselskap
 • God forståelse for relasjonen byggherre/operatør og leverandør
 • Erfaring med utvikling og implementering av ny metodikk, nye verktøy og systemer i komplekse organisasjoner
 • Erfaring med fagledelse
 • God forståelse av synergien mellom dokumentstyring, kvalitet og risiko
 • God forståelse og erfaring med håndtering av dokumentasjon i et livssyklusperspektiv
 • God kjennskap til ISO 9000, ISO 30300 og ISO 15489
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Utadvendt     
 • Gode samarbeidsevner
 • God til å kommunisere (forstå andre og få gjennom eget budskap)
 • Selvstendig     
 • Flink til å planlegge egne oppgaver
 • Tydelighet i forhold til etterlevelse av krav
 • Prosessorientert og målbevisst

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder for Styringssystemer og forbedringsarbeid, Bernt Gjellestad tlf.nr.: 97 54 29 55.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
28.02.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Bernt Gjellestad
mob: +47 97 54 29 55.