Interessert i å lære mer om hvordan ny teknologi vil endre kraftsystemet og kraftmarkedene?

KUBE 2018 – Sommerprosjekt for studenter

Kraftsystemet har en nøkkelrolle i det grønne skiftet og er på lik linje med resten av energibransjen i ferd med å gjennomgå omfattende endringer. Økt andel fornybar og distribuert kraftproduksjon, enorme datamengder og raskere utvikling av ny teknologi skaper både utfordringer og muligheter. I tillegg blir samfunnet stadig mer avhengig av strøm, noe som også skjerper kravene til Statnett. Vi må derfor, i større grad, jobbe på tvers av fagretninger og ta i bruk innovative løsninger for å utvikle, drifte og beskytte fremtidens digitale kraftsystem.

Vi ønsker å utfordre seks studenter til å undersøke hvordan Statnett kan ta i bruk ny teknologi for å møte utviklingen og bli en enda sterkere bidragsyter til det grønne skiftet. I løpet av åtte uker, fra uke 25, vil du jobbe tett sammen med studenter fra ulike studieretninger med en relevant problemstilling kraftbransjen står ovenfor. Prosjektet vil gi deg et innblikk i hvordan kraftsystemet og kraftmarkedene fungerer og er en unik mulighet til å sette teori ut i praksis.

Vi søker deg som:

 • Er nysgjerrig, initiativrik og en god formidler.
 • Studerer for eksempel IKT (statistikk, matematikk, informasjonsteknologi), sivil-/samfunnsøkonomi, samfunnsfag, jus eller ingeniørfag (elkraft, datateknologi, elektronikk, kybernetikk, industriell økonomi, energi og miljø, data science etc.).
 • Har gode  samarbeidsevner og ser verdien av å jobbe tverrfaglig.
 • Er interessert i fremtidens energi- og teknologiløsninger og hvordan disse vil forme Statnett som samfunnsaktør.
 • Ønsker å lære mer om voksende teknologier som Big Data, blockchain og kunstig intelligens.
 • Behersker et skandinavisk språk.
 • Har fullført 3 eller 4 år høyere utdannelse sommeren 2018.

Dette kan du forvente av KUBE:

 • Bratt læringskurve i et tverrfaglig team.
 • Tilgang på et av Norges sterkeste kompetansemiljø innen energisektoren.
 • Faglig ekskursjon.
 • Presentasjon av sluttresultat for konsernledelsen.
 • Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver.
 • Sosiale arrangementer gjennom sommeren.
 • Flotte arbeidslokaler på Statnetts hovedkontor i Nydalen i Oslo.
 • Konkurransedyktig lønn.

Søknad sendes inn via søknadsportalen på www.statnett.no/karriere. Eventuelle spørsmål kan stilles på mail til kube@statnett.no eller på telefon til Kjetil Koldingsnes (+47 95 10 76 12) eller Marta Eskeland Kruke (+47 90 95 55 89)

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
02.03.2018
Tiltredelse:
18.06.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Kjetil Koldingsnes
mob: +47 95107612

Marta Eskeland Kruke
mob: +47 90 95 55 89