Sommerjobb Oslo - Sivilingeniør/ingeniør GIS, Geodesi, ArcGis

Statnett eier og drifter flere store sjøkabelanlegg som inngår i sentralnettet og utlandsforbindelser, og er i dag verdens største sjøkabeleier. I årene fremover vil Statnett vokse ytterligere innen dette feltet. Statnetts sjøkabelanlegg består av de fleste typer kraftkabelsystemer.

Statnett eier og drifter store kraftledningsanlegg som inngår i sentralnettet. I årene fremover vil Statnett bygge ytterligere flere store overføringer. Statnett drifter i dag ca. 11000 km ledning, fordelt på 132kV, 300kV og 420kV.

Avdeling Ledning og kabel i Nettdriftsdivisjonen er drift, vedlikehold og beredskapsansvarlig for Statnetts lednings- og sjøkabelanlegg. For å ivareta denne posisjonen har avdelingen behov for å vedlikeholde dokumentasjon og kartdatagrunnlaget.

Arbeidsoppgaver:

  • Vedlikeholde og videreutvikle innhold i GIS-database for Statnetts lednings- og sjøkabelanlegg

Kvalifikasjoner:

  • Siste års studenter Sivilingeniør/ingeniør geomatikk, geodesi, kartlegging, GIS-systemer.
  • Gjerne erfaring fra kartografiske arbeidsoppgaver
  • Kunnskap og erfaring med GIS kartsystemer

Personlig egenskaper:

  • Utadvendt og med gode samarbeidsegenskaper
  • Kan arbeide strukturert, både selvstendig og i team

Statnett har valgt GIS-løsninger basert på produktene fra ESRi. ArcGIS er verktøyet som benyttes ved bearbeiding, strukturering og tilrettelegging av kartdata. Vi ser det som er fordel at sommervikarene har kjennskap og en viss erfaring med ArcGIS, og at dette er på et slikt nivå at kandidatene kan gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver.

Statnett er interessert i å bidra til øket kompetanse innen geografiske informasjonssystemer og ønsker være til inspirasjon og om mulig et springbrett for studenter og nyutdannede inn i et fremtidsrettet og spennende fagfelt.

Kontaktperson: Seksjonsleder Frøydis Oldervoll, tlf: 930 59 864 eller HR-ansvarlig Hanne Solheim, tlf. 23 90 32 50

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
04.03.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Frøydis Oldervoll
mob: +47 93059864