Sommerjobb Oslo - Sivilingeniør/ingeniør – bygg- og anleggsfag

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i stasjonsavdelingen, seksjon bygg stasjoner i divisjon Teknologi og utvikling.

Beskrivelse av seksjonen:

​Seksjonen har ansvar for bygg- og anleggsfaglige spesifikasjoner og standard løsninger. Byggfaglige ressurser som tilhører seksjonen ivaretar byggansvarlig rolle i prosjektene.

Vi søker deg som har gjennomført minimum 2 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudie, med spesialiseringen innen et av følgende områder:

 • Bygg og anleggsfag
 • Konstruksjonsfag
 • Prosjektering og kalkulering

Arbeidsoppgaver:

 • ​Innhente erfaringstall fra nyere kontrakter og oppdatere våre erfaringstall.
 • Foreslå endringer til erfaringstall tilpasset entreprisestandarder og kalkulering i ulike faser.

Egenskaper:

 • ​Nøyaktig og systematisk
 • Trives med å sette seg inn i ny systematikk
 • God forståelse for tekniske anlegg og løsninger

Kompetanse:

 • Forståelse for entreprisekontraktsstandarder som NS 8405/07 og beskrivelsesstandard NS 3420 er en fordel.

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 13.06.2018 til 13.07.2018.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Anne Sandok mobil tlf.nr. 91155129.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
04.03.2018
Tiltredelse:
Medio juni
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Anne Sandok
mob: +47 91155129