Sommerjobb Oslo - Sivilingeniør/ingeniør-bygg

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i stasjonsavdelingen i seksjon bygg stasjoner i divisjon Teknologi og utvikling.

Beskrivelse av avdelingen/seksjonen:

​Stasjonsavdelingen har fagansvaret for tekniske standardløsninger og spesifikasjoner innen bygg og anleggsfaget for stasjonsanlegg. Byggfaglig fagpersonell er ansatt i fagseksjonen men jobber i stor grad i prosjektene.

Vi søker:

Deg som har gjennomført minimum 3 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudie, med spesialiseringen innen et av følgende områder:

 • Brannfag
 • Konstruksjonsfag stål og betong
 • Materialfag, miljøfag

Arbeidsoppgaver:

 • Lage et utkast til maldokument for standard brannstrategi for Statnetts stasjoner.
 • Beskrive dimensjoneringskriterier og utarbeidelse av løsninger for de ulike brannobjektene som kan stå i en stasjon.
 • Lage en situasjonsplan som illustrerer en standard brannberedskapsløsning for en standard stasjon.

Egenskaper:

 • Selvstendig og målrettet i arbeidsform.
 • God til å hente informasjon fra flere kilder både skriftlig og muntlig og sammenstille dette på en klar og lettforståelig måte.

Kompetanse:

 • Kandidaten må ha kompetanse innen brannfag, gjerne ha plan om å ta en spesialisering som branningeniør.
 • Noe øvelse i -, og like å systematisere regelverkskrav for å underbygge dimensjonerende krav og utredningskrav/-prosesser.
 • En tverrfaglig interesse - evne til å forstå funksjoner og risiko relevant for brannscenarier og HMS forhold i et høyspentanlegg.

 Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 12.06.2018 til 13.07.2018.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Anne Sandok mobil tlf.nr. 91155129.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi  gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
04.03.2018
Tiltredelse:
12.06.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Anne Sandok
mob: +47 91155129