Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør/ingeniør

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i bygg stasjoner i divisjon Teknologi og utvikling.

Beskrivelse av seksjonen:

​Seksjonen bygg stasjoner er fagansvarlig for det byggfaglig område tilknyttet alle typer stasjonsanlegg. Vi har eierskapet til byggfaglige spesifikasjoner og standard 3D-fagmodeller og BIM.

Vi søker:

Deg som har gjennomført minimum 2 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudie, med spesialiseringen innen et av følgende områder:

Sivilingeniør/ingeniør bygg og miljøteknikk

 • Arkitekt
 • BIM-tekniker
 • Induistriell design og lignende.

Arbeidsoppgaver:

Alle oppgavene nedenfor tar utgangspunkt i eksisterende bygningsinformasjonsmodeller for våre standardkonstruksjoner og -byggverk.​

 • Modellering og parametrisering av standard byggverk og konstruksjoner i programmet Autodesk Revit.
 • Statisk analyse av stålstativer og betongfundamenter i Autodesk Robot og andre programmer.
 • Forsøk med bruk av algoritmer i prosjektering av transformatorstasjoner i programmet Dynamo.
 • Forsøk med bruk av våre BIM til autogenerering av mengdebeskrivelser, kalkyler og fremdriftsplaner.

Egenskaper:

 • Entusiastisk og liker å arbeide i team
 • Interesse for digitalisering
 • Selvstendig og målrettet
 • Tar ansvar

Kompetanse:

 • Interesse, kunnskap og noe erfaring med BIM (bygningsinformasjonsmodellering).
 • Erfaring fra bruk av relevant programvare.

Bygg- og konstruksjonsfaglig forståelse.

Målet er å engasjere 2-3 studenter. ​Planen er at arbeidet skal skje i løpet av 5-6 uker i angitt peiode etter nærmere avtale. Arbeidet skal skje i team. Hvilke deloppgaver som søker ønsker må fremkomme av søknad.Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 11.06.2018 til 17.08.2018.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Anne Sandok mobil tlf.nr. 91155129.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi  gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi  tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi hargode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
04.03.2018
Tiltredelse:
11.06.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Anne Sandok
mob: +47 91155129