Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør/Masterstudent geofag

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i ayggeledelse stasjon i divisjon Bygg og anlegg.

Beskrivelse av avdelingen:

​Avdelingen leverer byggeledere til Statnetts prosjekter som gjennomfører utbygging av nye stasjonsanlegg, rehabilitering av eksisterende stasjonsanlegg og tunneler til kabelprosjekter.

Vi søker:

 • Deg som har gjennomført minimum 4 år av ditt studie innen geofag.

 Arbeidsoppgaver:

 • Deltakelse i komplett ingeniørgeologisk oppfølging av tunnelarbeidene. Dette betyr blant annet rutinemessig inspeksjon og stuffkartlegging etter hver sprengte salve der byggherren har ansvaret for bestemmelse av permanent bergsikring.

Egenskaper:

 • ​Geofagkompetent og interessert i tunnelarbeider.
 • Ser behovet for byggherrens oppfølging av arbeidene for å sikre kvalitet og sikkerhet på anleggsplassen.
 • Innstilt på å jobbe i turnus og gå inn i et team som sammen skal levere kvalitet.

Annet:

 • ​Søkeren vil gå inn i turnus (12/9) med laget av ingeniørgeologer i oppfølgingen av tunnelarbeidene. Varigheten på oppdraget avtales.

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 15.06.2018 til 15.08.2018.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Elisabeth Haug mobil tlf.nr. 99271773.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi  tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist:
04.03.2018
Tiltredelse:
15.06.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Elisabeth Haug
tlf: +47 23903173
mob: +47 99271773