Sommerjobb Oslo – Sivilingeniør energi og miljø

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i stasjonssystemer i divisjon Teknologi og utvikling.

Beskrivelse av seksjonen:

​Seksjonen er fagansvarlig for HVDC og FACTS, utforming av transformatorstasjoner. 

Vi søker:

 • Deg som har gjennomført minimum 4 år av ditt energi og miljø studie, med spesialiseringen innen et elkraftteknikk.

 Arbeidsoppgaver:

 • ​Testing og verifisering av modeller i PSCAD.
 • Transiente analyser i PSCAD.

Egenskaper:

 • ​Selvstendig
 • Analytisk
 • Interesse for kraftsystem
 • Kraftelektronikk 

Sommerjobben vil være 6 ukers varighet innenfor perioden angitt.

Forutsetter gjennomføring av prosjekt og hovedoppgave ved NTNU som blir foreslått fra Statnett, seksjon stasjonssystemer. Oppgaven er foreløpig ikke meldt inn til NTNU, men hovedtema forventes å være kraftelektronikk-baserte reaktiv kompenpenseringsanlegg.

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 11.06.2018 til 17.08.2018. 

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Elisabeth Nøkleby Abildgaard mobil tlf.nr. 47624706.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
04.03.2018
Tiltredelse:
11.06.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Elisabeth Nøkleby Abildgaard
mob: +47 47624706