Sommerjobb Oslo/Trondheim – Sivilingeniør

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i feilanalyse (DAF) i divisjon Drift og marked.

Beskrivelse av avdelingen/seksjonen:

​Feilanalyse analyserer alle driftsforstyrrelser i Statnetts anlegg og overvåker spenningskvalitet iht forskriftskrav. DAF bruker dette til å foreslå forbedring av Statnetts systemdrift, anleggsforvaltning, teknologistandardisering etc. gjennom feilstatistikker, rapporteringer og oppfølging av enkeltsaker. Feilanalyse godkjenner også driftsforstyrrelsesrapporter fra alle andre konsesjonærer i det norske kraftsystemet og utfører funksjonalitetsanalyser av produksjonsanlegg ved behov.

Vi søker:

 • Deg som har gjennomført minimum 2 år av ditt studie, med spesialiseringen innen et av følgende områder: elkraft/kraftsystem/fornybar energi.

 Arbeidsoppgaver:

 • ​Arbeide med datainnsamling og analyse av driftsforstyrrelser for å bidra til økt pålitelighet i kraftsystemet.

Egenskaper:

 • Sterke analytiske evner
 • Forbedringsdrevet
 • Strukturert
 • Sterk interesse for å videreutvikle teknisk elkraftforståelse og kunnskap om kraftsystemet. 

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 18.06.2018 til 10.08.2018. 

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Ivan Nordnes Dahlberg mobil tlf.nr. 40483968.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Sør-Trøndelag
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
04.03.2018
Tiltredelse:
18.06.2018
Arbeidssted:
Oslo/Trondheim
Kontaktpersoner:
Ivan Nordnes Dahlberg
tlf: 23903725
mob: 40483968