Sommerjobb Sunndalsøra – Ingeniør

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i overvåkingssenteret i divisjon Drift og marked.

Beskrivelse av seksjonen:

​Overvåkingssenteret er en døgnbemannet enhet som består av 10 ingeniører innen elkraft og IKT. Ansvar for stasjonsovervåking, adgangskontroll, 1. linje overvåking av IKT-infrastruktur. Det er 7 ingeniører i turnus. Sommervikaren skal i utgangspunktet jobbe dagtid.

Vi søker:

 • Deg som har gjennomført minimum 1 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudiet, med spesialiseringen innen elektro eller IKT.

Arbeidsoppgaver:

 • ​Avlaste hovedvakten på overvåkingsenteret med rutineoppgaver knyttet til adgangskontroll og overvåking.

Egenskaper:

 • ​Omgjengelig
 • Ansvarsbevisst
 • Lærevillig

Stillingen krever god vandel.

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 15.06.2018 til 15.08.2018.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Ivar Bullvåg Hanssen mobil tlf.nr. 91375779.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem  år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Møre og Romsdal
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
04.03.2018
Tiltredelse:
15.06.2018
Arbeidssted:
Sunndalsøra
Kontaktpersoner:
Ivar Bullvåg Hanssen
tlf: +47 71669090
mob: +47 91375779