Sommerjobb Alta – Sivilingeniør

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet ved regionsentral nord i divisjon Drift og marked.

Beskrivelse av avdelingen:

​Regionsentral Nord har ansvar for utøvelse av systemansvaret samtidig som enheten styrer og overvåker Statnett sine anlegg fra Sognefjorden til Russland. Utlandsforbindelser til Sverige, Finland og Russland styres og overvåkes også fra Regionsentral Nord. Vi er totalt 23 ansatte på Regionsentral Nord.​ 

Vi søker:

  • Deg som har gjennomført minimum 3 år av ditt sivilingeniørstudie, med spesialiseringen innen elektro eller elkraft.

Arbeidsoppgaver:

  • ​Operative oppgaveer knyttet til spenningsreguleringsprosjektet.

Egenskaper:

  • ​​Engasjert og godt humør.

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 18.06.2018 til 03.08.2018.

 

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med John Masvik mobil tlf.nr. 47487723.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

  • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
  • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
  • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
  • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
  • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
  • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
  • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Finnmark
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
04.03.2018
Tiltredelse:
18.06.2018
Arbeidssted:
Alta
Kontaktpersoner:
John Masvik
mob: +47 47487723