Sommerjobb Oslo/Trondheim – Industriell økonomi/HMS

 

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i SHA plan og prosjektering i divisjon Bygg og anlegg.

Beskrivelse av seksjonen:

​Seksjonen har ansvar for å utvikle og implementere beste praksis for koordinering iht byggherreforskriften i plan og prosjekteringsfasen av nettanleggsprosjektene, herunder SHA risikovurderinger og risikostyring, samt kvalifisering av leverandører og leverandørrevisjoner i forespørselsfasen.

Vi søker:

 • Deg som har gjennomført minimum 4 år av ditt studie, med spesialiseringen innen HMS.

Arbeidsoppgaver:

 • ​Du vil jobbe med et sommerprosjekt som ser på organisatorisk læring etter uønskede hendelser, granskninger og HMS revisjoner.
 • Videre vil du jobbe med utvikling og forbeddring av metodikk for SHA i tidligfase av våre byggeprosjekter (plan, prosjektering og anskaffelser).

Egenskaper:

 • ​Aktuelle kandidater spesialiserer seg innen HMS og har sterk interesse for fagfeltet. Vi søker deg som har gode datakunnskaper og er nøyaktig, analytisk og selvstendig i ditt arbeid.

 Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 02.07.2018 til 10.08.2018.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Mette Pettersen mobil tlf.nr. 99591945.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Sør-Trøndelag
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
04.03.2018
Tiltredelse:
02.07.2018
Arbeidssted:
Oslo/Trondheim
Kontaktpersoner:
Mette Pettersen
mob: +47 99591945