Sommerjobb Oslo/Trondheim – Datateknikk/IKT/matematikk

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i data Science i divisjon IKT.

Beskrivelse av avdelingen:

Data Science er en sentral kompetanseenhet som støtter Statnett med å ta i bruk mulighetene ny teknologi og økte datamengder gir. Vi utvikler prototyper på data-drevne tjenester, maskinlæringsalgoritmer og datavisualiseringer. ​ 

Vi søker:

Deg som har gjennomført minimum 2 år av ditt studie, med spesialiseringen innen et av følgende områder:

 • Datateknikk
 • IKT
 • Matematikk
 • Annen relevant utdanning

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaven består i å videreutvikle et verktøy for simulering av leveringspålitelighet i kraftsystemet. Fokus vil være på å utvikle brukergrensesnitt for å analysere og fremstille resultater.

Egenskaper:

 • Interesse for utvikling og med teft for datavisualisering.

Kompetanse:

 • Programmering
 • Erfaring med javascript og python samt biblioteker for analyse og visualisering av data som pandas, plot.ly, bokeh, D3 og datashader er en fordel.

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 18.06.2018 til 17.08.2018. Du bør kunne jobbe minst 6 uker i løpet av sommeren. Oppstart senest 25. juni.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Thomas Trøtscher mobil tlf.nr. 99245340.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Sør-Trøndelag
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
04.03.2018
Tiltredelse:
18.06.2018
Arbeidssted:
Oslo/Trondheim
Kontaktpersoner:
Thomas Trøtscher
tlf: +47 23904377
mob: +47 99245340