Vil du jobbe med Netscaler drift og videreutvikling for kritisk nasjonal infrastruktur?

Systemansvarlig Netscaler

Du vil ha en viktig rolle som system- og driftsansvarlig for Netscaler som applikasjonsleveransekontroller i vår IKT-infrastruktur.

Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IKT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes. Hos oss får du muligheten til å videreutvikle samfunnskritisk infrastruktur. Stillingen vil inngå i avdelingen Infrastruktur Sentralt som har ansvaret for drift, forvaltning og videreutvikling av IKT-infrastrukturen for Statnetts ulike administrative og driftskritiske systemer. Med infrastruktur mener vi: nettverk, applikasjonsleveransekontroller, operativsystemer, brannmur, servere, lagring, backup, databaser osv. Avdelingen har tett samarbeid med andre avdelinger både i og utenfor IKT-divisjonen. Et fokus fremover vil være automatisert ende-til-ende leveranse av infrastrukturtjenester på tvers av de ulike teknologiområdene. 

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift og forvaltning
 • Videreutvikling av løsningene i tråd med overordnet strategier og målsetninger
 • Bidra i design av nye løsninger som skal benytte Netscaler

Kvalifikasjoner:       

 • Fullført en relevant bachelor- eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse. Vi ønsker dog at du har minimum 5 års relevant erfaring, gjerne fra større prosjekter.
 • Erfaring fra installasjon, drift og videreutvikling av Netscaler-løsninger
 • Fordelaktig med relevante sertifiseringer
 • Bred forståelse av IKT-infrastruktur
 • Fordelaktig med erfaring med orkestrering/scripting
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper:

 • Du er initiativrik, strukturert, løsnings- og utviklingsorientert
 • Du er selvstendig samtidig som du er en dyktig lagspiller
 • Du er motivert for å yte god service overfor brukerne av systemene
 • Du kommuniserer tydelig, åpent og effektivt
 • Du trives med å bidra til kunnskapsdeling og arbeider aktivt for å nå fastsatte mål
 • Du er praktisk anlagt
 • Du er faglig oppsøkende og initiativrik
 • Du er resultatorientert med gode samarbeidsevner

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer samt lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Høres dette interessant ut?

Da hører vi gjerne fra deg. Spørsmål rettes til seksjonsleder Bjørn Dobbertin, mobil tlf.nr. 90863064.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Er du egentlig ikke på jakt etter ny jobb, men ble nysgjerrig? Vi oppfordrer deg til å ringe for en uforpliktende samtale. Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser behandles konfidensielt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 

Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
02.06.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Bjørn Dobbertin
mob: +47 908 63 064