Vil du bli en del av Statnett SF som in-house Linux systemansvarlig for å levere samfunnskritisk infrastruktur?

Systemansvarlig

Kraftsystemet står ovenfor betydelige endringer, og digitalisering og ny teknologi vil påvirke alle deler av kraftsystemet. IKT-divisjonen gjennomfører betydelige investeringer i IKT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet infrastruktur en viktig faktor for å kunne lykkes, og Statnett må ha infrastruktur, arkitektur og teknologi som håndterer den økte kompleksiteten. Blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. Vi har allerede et solid fundament, men trenger nå en Linux systemansvarlig som kan ta dette arbeidet til et nytt nivå og videreutvikle vår samfunnskritiske infrastruktur.

Fagfeltet Linux er i kraftig utvikling i Statnett med mange spennende prosjekter som stiller nye krav til infrastrukturen. Rollen vil ha organisatorisk tilhørighet i enheten Infrastruktur i IKT-divisjonen. Enheten er ansvarlig for drift, forvaltning og videreutviklingen av IKT-infrastrukturen for Statnetts ulike administrative og driftskritiske systemer. Med infrastruktur mener vi nettverk, applikasjonsleveransekontroller, operativsystemer, brannmur, servere, lagring, back-up og databaser m.m.

Som Linux systemansvarlig vil du få mye frihet til å utvikle systemer og komme med forslag, og sette ditt preg på det som utvikles. Du bli en fagressurs i prosjekter der Linux infrastrukturtjenester benyttes og få ansvar for å videreutvikle løsningen i tråd med overordnede strategier og målsetninger for enheten og Statnett. Videre vil du fungere som en problemløser og være ansvarlig for teknisk løsning av Linux-plattformen ved etablering av nye systemer, samt drift av eksisterende. Du vil inngå i et stort fagmiljø internt på Linux og jobbe tett med andre avdelinger både i og utenfor IKT-divisjonen.

Ansvarsområder:

 • Automatisere drift og forvaltning av Linux plattformen og Openshift/Kubernetes
 • Konfigurasjonsstyring med Puppet og Ansible
 • Delta som fagressurs i prosjekter der Linux infrastrukturtjenester benyttes
 • Videreutvikling av løsningene i tråd med overordnet strategier og målsetninger
 • Tett samarbeid med forretningen for å forstå forretningsbehov og nye bruksområder
 • Tilrettelegge for bruk av systemer og tjenester som vil støtte opp under IKT-infrastrukturen

Hvem søker vi?

 • Fullført en relevant bachelor- eller mastergrad, men mangel på høyere utdannelse kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse
 • Du har bred forståelse av IKT-infrastruktur
 • Svært god erfaring med Linux og scriptspråk eks. Python
 • God generell forståelse av TCP/IP nettverk 
 • Fordelaktig med kompetanse på Openshift/Kubernetes, konfigurasjonsstyring med Puppet eller Ansible, Red Hat Enterprise Linux og Satellite server
 • Fordelaktig med kompetanse på sky- og hybridtjenester
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres og ha plettfri vandelsattest

Hva kan Statnett SF tilby?

 • Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et hektisk og sterkt faglig miljø med mulighet for å kunne utvikle seg både faglig og personlig
 • En mulighet til å videreutvikle og digitalisere landets kanskje viktigste infrastruktur. Der du får mulighet til å påvirke utvikling og valg av løsninger
 • Et uformelt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, samt god pensjons- og forsikringsordning, inkludert helseforsikring og fleksibel arbeidstid
 • Bidra i kvalitetssikringen og utviklingen av samfunnskritiske produkter som vil bli benyttet av mange mennesker
 • Et bredt sosialt tilbud og gode ordninger, herunder kantine, bedriftshytte og bedriftsidrettslag
 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet fremfor alt
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Hovedkontor med moderne lokaler få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk, sikkerhetsklarering og innhenter vandelsattest av aktuelle kandidater. Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg (CV, vitnemål, evt. søknadsbrev).

Høres dette interessant ut?
Da hører vi gjerne fra deg. Spørsmål rettes til en av våre rekrutteringsrådgivere i Glasspaper People, Andrea Huse på tlf: 466 79 080, eller Kine Grorud på tlf: 902 19 865.

Er du egentlig ikke på jakt etter ny jobb, men ble nysgjerrig? Vi oppfordrer deg til å ringe for en uforpliktende samtale. Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.

Fylke:
Finnmark
Møre og Romsdal
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
04.01.2019
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Oslo, Sunndalsøra, Alta
Kontaktpersoner:
Andrea Huse
mob: +47 466 79 080

Kine Grorud
mob: +47 902 19 865