Vil du arbeide med drift og vedlikehold av Statnetts lednings-/kabelanlegg og trafostasjoner?

Energimontør/energitekniker

Har du fagbrev som energimontør, er samarbeidsorientert og nøyaktig? Da kan du være den vi ser etter! I Statnett ivaretar vi et av Norges sterkeste fagmiljø i kraftbransjen, og vi kan tilby deg et solid faglig miljø innen lednings- og stasjonsdrift. Vi har et trivelig og uformelt arbeidsmiljø og har et sterkt fokus på våre medarbeideres utvikling og trivsel.

Ledningsområde Sunndalsøra er organisatorisk lokalisert i driftsgruppe Midt, divisjon Drift & Marked. Vårt arbeidsområde strekker seg fra Ørsta i sør til Tunnsjødal i nord, og vi har per i dag oppmøtesteder i hhv. Ørsta, Sunndalsøra og Verdal. Vi er nå på jakt etter enda en driftig medarbeider som vil arbeide med drift og vedlikehold av Statnetts lednings- og kabelanlegg samt trafostasjoner. Oppmøtested for stillingen vil være i Verdal. Arbeidsoppgavene vil være dynamiske iht. de utfordringer vi står ovenfor.Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked.

Beredskapen i området er organisert som frivillig påkalling utenom ordinær arbeidstid, men energimontører kan også pålegges å delta i beredskapsvakt i de tilfeller det eventuelt er nødvendig å opprette slik ordning. Vi ser etter deg med solid motivasjon for fagfeltet, og som er både selvgående og nøyaktig. Videre er du glad i naturen, og finner glede i en fysisk aktiv jobbhverdag. På grunn av områdets geografiske utstrekning må endel reising påregnes. Våre energimontører forventes å være fleksible for å bistå ved behov i andre stasjons- og ledningsområder på tvers av landet. Stillingen er av fast ansettelse.

Tar DU utfordringen?

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Drift, vedlikehold og beredskap av Statnett sine anlegg
 • Havarihåndtering i eget og andre lednings-/stasjonsområder
 • Ivareta LFS og HMS-funksjonen i egne og eksterne prosjekter
 • Ved behov delta i drift og vedlikeholdsoppgaver for andre planområder
 • Kontakt med grunneiere og eksterne entreprenører
 • Prosjektarbeid i eget  område og sammen med lednings- og stasjonsgrupper andre steder i Norge

Kvalifikasjoner   

 • Fagbrev som energimontør eller tilsvarende.
 • Erfaring med arbeid på 132, 300 og 400kV-ledninger  
 • Det er ønskelig med relevante  sertifikater/bevis
 • Bilsertifikat klasse BE
 • Fortrolig med data som arbeidsverktøy
 • Flytende norskkunnskaper, både skriftlig og  muntlig
 • Gode engelskkunnskaper, både muntlig  og skriftlig

Personlige egenskaper   

 • Gode samarbeidsevner – må kunne jobbe i team
 • Personen vi søker etter må være glad i å arbeide ute i naturen
 • Evne til å jobbe selvstendig og lede andre
 • Like å arbeide i høyden
 • Strukturert og nøyaktig
 • Opptatt av HMS-arbeid

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med ledningsmester Jon Amund Sletnes, mobil tlf. 45 48 60 42.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi kan foreta bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater ved behov.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter  helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
   
Fylke:
Trøndelag
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
26.11.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Verdal
Kontaktpersoner:
Jon Amund Sletnes
tlf: +47 71669211