Ønsker du å jobbe som renholder i Statnett?

Renholder

Stasjonsgruppe Buskerud er nå på jakt etter en driftig medarbeider som vil arbeide med renhold av stasjonsgruppens nåværende og fremtidige transformatorstasjoner.

Vi har et trivelig og uformelt arbeidsmiljø samt et sterkt fokus på våre medarbeideres utvikling og trivsel. Vårt arbeidsområde inkluderer 10 transformatorstasjoner som strekker seg fra Hof i Vestfold til Dagali og Nesbyen i Buskerud. Vi har per i dag tre oppmøtesteder som er Flesaker, Ringerike og Sylling. Det er en mulighet for overtakelse av nye anlegg, så antall stasjoner kan øke i Hallingdalsregion og over mot Sogn og Fjordane. Det vil i den forbindelse opprettes et nytt oppmøtested på Nesbyen. Stasjonsgruppe Buskerud er organisatorisk plassert i driftsgruppe Øst, divisjon Drift & Marked.

Oppmøtested vil være i Flesaker transformatorstasjon i Buskerud fylke. På grunn av stasjonsgruppens nåværende og fremtidig geografiske utstrekning er reising en del av hverdagen.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Renhold av stasjonsgruppens administrasjonsbygg
 • Renhold av stasjonsgruppens tekniske bygningsmasse
 • Ledsage eksterne ved mindre vedlikeholdsoppdrag
 • Delta i andre drift- og vedlikeholdsoppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som renholder er ønskelig, men ikke et krav
 • Bilsertifikat klasse B
 • Fortrolig med data som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull og helhetstenkende
 • Strukturert og nøyaktig
 • Evne til å jobbe selvstendig, men evner å samarbeide godt med andre
 • Opptatt av HMS-arbeid og ha forbedringsfokus

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med stasjonsleder Ole Johnny Bollerud tlf.: 901 63 605. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi kan foreta bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 

Fylke:
Buskerud
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
18.11.2018
Arbeidssted:
Flesaker
Kontaktpersoner:
Ole Johnny Bollerud
mob: 901 63 605