Vil du arbeide med drift og vedlikehold av Statnetts lednings-/kabelanlegg og trafostasjoner?

Energimontør/energitekniker

Har du fagbrev som energimontør, er samarbeidsorientert og nøyaktig? Da kan du være den vi ser etter! I Statnett ivaretar vi et av Norges sterkeste fagmiljø i kraftbransjen, og vi kan tilby deg et solid faglig miljø innen Stasjons- og ledningsdrift. Vi har et trivelig og uformelt arbeidsmiljø og har et sterkt fokus på våre medarbeideres utvikling og trivsel.

Vårt arbeidsområde inkluderer 10 transformatorstasjoner og strekker seg fra Hof i Vestfold til Dagali og Nesbyen i Nord/vest i Buskerud. Vi har per i dag tre oppmøtesteder som er Flesaker, Ringerike og Sylling. I forbindelse med mulig overtakelse av anlegg fra E-CO Energi så vil antall stasjoner øke i Hallingdals regionen og over mot Sogn og fjordane. Det vil i den forbindelse opprettes et nytt oppmøtested på Nesbyen. Stasjonsgruppe Buskerud er organisatorisk plassert i driftsgruppe Øst, divisjon Drift & Marked. Vi er nå på jakt etter en driftige medarbeidere som vil arbeide med drift og vedlikehold av Statnetts transformatorstasjoner, men også kan tenke seg å delta på vedlikehold av ledningsanlegg. Arbeidsoppgavene vil være dynamiske iht. de utfordringer vi står overfor.

Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked.

Beredskapen i området er organisert som frivillig påkalling utenom ordinær arbeidstid, men energimontører kan også pålegges å delta i beredskapsvakt i de tilfeller det eventuelt er nødvendig å opprette slik ordning. Vi ser etter deg med solid motivasjon for fagfeltet, og som er både selvgående og nøyaktig. Videre er du glad i naturen, og finner glede i en fysisk aktiv jobbhverdag. Oppmøtested for stillingen vil være på Ringerike/Nesbyen. På grunn av områdets geografiske utstrekning må reising påregnes. Våre energimontører forventes å være fleksible for å bistå ved behov i andre stasjons- og ledningsområder på tvers av landet.

Tar DU utfordringen?

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Drift, vedlikehold og beredskap av Statnett sine anlegg
 • Havarihåndtering i eget og andre stasjon- og ledningsområder
 • Ivareta LFS og HMS-funksjonen i egne og eksterne prosjekter
 • Ved behov delta i drift og vedlikeholdsoppgaver for andre planområder
 • Kontakt med grunneiere og eksterne entreprenører
 • Prosjektarbeid i eget område og sammen med stasjonsgrupper- og ledningsområder andre steder i Norge
 • Beredskapsvakt ved ekstraordinære tilfeller utenom ordinær arbeidstid

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør eller tilsvarende
 • Erfaring med arbeid på stasjonsanlegg i det sentrale kraftnettet
 • Erfaring med arbeid på 132, 300 og 400kV stasjoner
 • Kontrollanleggs erfaring ønskelig.
 • Det er ønskelig med relevante sertifikater/bevis
 • Bilsertifikat klasse BE
 • Fortrolig med data som arbeidsverktøy
 • Flytende norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, må kunne jobbe i team
 • Evne til å jobbe selvstendig og lede andre
 • Ansvarsfull og helhetstenkende
 • Strukturert og nøyaktig
 • Opptatt av HMS-arbeid og ha forbedringsfokus
 • Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Stasjonsleder Ole Johnny Bollerud mobil tlf: 90163605
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi kan foreta bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 

Fylke:
Buskerud
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
30.11.2018
Arbeidssted:
Ringerike/Nesbyen
Kontaktpersoner:
Ole Johnny Bollerud
mob: 901 63 605