Vil du jobbe på tvers av landet i spennende utbyggingsprosjekter samt bistå med å ivareta drift og vedlikehold av Statnetts lednings-/kabelanlegg og trafostasjoner?

Energimontør/energitekniker

Har du fagbrev som energimontør, er samarbeidsorientert og nøyaktig? Da kan du være den vi ser etter! Innsatsgruppen i Statnett er nå på jakt etter to driftige energimontører/-teknikere som vil arbeide på Statnetts utbyggingsprosjekter i hele landet. Vi deltar på stasjons- og ledningsprosjekter som Leder for Sikkerhet, elsikkerhetskoordinator, byggeleder og deltar i montasjeoppgaver, samt yter bistand ved havarier.

Innsatsgruppen er organisatorisk lokalisert i divisjonen Drift og Marked. Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked. Innsatsgruppen består av leder med kontorsted på Rjukan og 11 montører i hele landet. Innsatsgruppen er en ekstra ressurs for å sikre god prosjektgjennomføring i Statnett.

Det vil være utstrakt reisevirksomhet i jobben og ulike arbeidstidsordninger må påregnes. Du vil ellers være tilknyttet en av våre stasjonsgruppers oppmøtesteder.

Har du fagbrev som energimontør, er samarbeidsrettet, nøyaktig og motiveres av en mulighet til å få være med å bygge og videreutvikle det norske kraftnettet? Da kan du være den vi ser etter!

Tar DU utfordringen?

Sentrale arbeidsoppgaver

Bistå på Statnetts utbyggingsprosjekter over hele Norge som:

 • Leder for Sikkerhet
 • Elsikkerhetskoordinator
 • Byggeleder/KU
 • Montasjeoppgaver stasjon og ledning
 • Bistand ved havarier
 • Inngå i lokal stasjonsgruppes beredskap etter mulighet og behov

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør
 • Utdanning fra Teknisk fagskole er en fordel
 • Erfaring fra drift, vedlikehold og bygging av sentralnett 22kV–420kV
 • Fortrolig med PC som arbeidsverktøy
 • Gode engelskkunnskaper  kreves i enkelte oppdrag
 • Annen relevant kompetanse/fagbrev vektlegges

Personlige egenskaper

 • Opptatt av sikkerhet og HMS-arbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Samarbeidsrettet og løsningsorientert
 • Strukturert og nøyaktig

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Leder for Innsatsgruppa, Eilev Midtgard, mobil: 90051118. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store  utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og  interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist:
23.01.2019
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Hele landet
Kontaktpersoner:
Eilev Midtgard,
mob: +47 90051118