Vi søker lærling i Sunndalsøra

Energimontørlærling

Statnett ansetter lærlinger i stasjonsgrupper eller ledningsområder. Lærlingene bidrar i arbeidsoppgaver både i stasjoner og på ledninger og master. Vi utfører drift, vedlikehold om montasje på utstyr som omfatter alt fra kontrollanlegg med automatikk og styrestrømskabler til utstyr tilkoblet høye spenninger (opptil 420 kV).

Lærlingene inngår i driftsgruppene i Statnett, og arbeider tett som en del av montørstaben. Noe reisevirksomhet må påregnes. Statnett har et høyt fokus på sikkerhet, og HMS er alltid første prioritet hos oss. Opplæring i faget og opplæring til obligatorisk eksamen på VG3 nivå inngår i læretida. Læretida er normalt på 2 ½ år. Oppstart skjer i august 2019.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i divisjonen Drift og Marked. 

Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, forvalter eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Vedlikeholds- og montasjearbeid i Statnetts ledningsområder og stasjonsgrupper. Arbeid og opplæring innen læreplanen for energimontørfaget.

Kvalifikasjoner

  • Godkjent eksamen fra VG2 Elenergi, eller at du avlegger eksamen og fullfører Vg2 Elenergi våren 2019

Personlige egenskaper

  • Vi søker etter personer med stå-på-vilje og godt humør, og som evner å arbeide i høyden.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med opplæringsrådgiver Øystein Husby, tel.: 71669180
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

  • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
  • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
  • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
  • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
  • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
  • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Møre og Romsdal
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
17.03.2019
Tiltredelse:
August 2019
Arbeidssted:
Sunndalsøra
Kontaktpersoner:
Øystein Husby
tlf: +47 71669180