Vil du bli med å videreutvikle fagfeltet vern og kontrollanlegg i Statnett?

Senioringeniør kontrollanlegg

Statnett bygger flere nye transformatorstasjoner og rehabiliterer mange eksisterende stasjoner i hele landet. Alle disse transformatorstasjonene trenger et moderne kontrollanlegg. Vi er nå på jakt etter ny medarbeider som ønsker å jobbe gjennom hele prosjektets forløp fra forstudier til testing og idriftsettelse av ferdig bygget kontrollanlegg i stasjonen. En del reising må påregnes.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon Kontrollanlegg i divisjon Bygg og anlegg. 
Seksjonen består av 12 ansatte og flere innleide med høy kompetanse på kontrollanlegg. De ansatte er fordelt på de tre stedene Oslo (Nydalen), Alta (Raipas) og Trondheim (Strinda).  Seksjonen har fagansvar for kontrollanlegg i Statnett og jobber med prosjekter i hele Norge. Fagansvaret innebærer ansvaret for standardisering, tekniske spesifikasjoner og hvordan nye kontrollanlegg i Statnett bygges.

Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Videre har divisjonen en gruppe som utfører beredskapsoppdrag ved feil på ledninger.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av prosjektering, bygging, testing og idriftssettelse av kontrollanlegg i koplings- og transformatorstasjoner.
 • Ha ansvar for verifikasjonsprøve på anlegg (SAT)
 • Oppfølging av leverandører. Gjennom blant annet deltakelse i kontraktsforhandlinger, planlegging, teknisk kontroll og deltagelse på FAT.
 • Utarbeidelse av spesifikasjoner for kontrollanlegg
 • Oppdatering og videreutvikling av Statnetts prinsipper for kontrollanlegg

Kvalifikasjoner

 • Bachelor/Master innen elkraft, teknisk fagskole eller tilsvarende
 • God kunnskap om kontrollanlegg og apparatanlegg
 • Erfaring fra testing og idriftsettelse av kontrollanlegg
 • Kunnskap om datamaskinbaserte kontrollsystemer med IEC61850 bus er en fordel
 • God framstillingsevne i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Fagbrev innen et av elektrofagene er en fordel

Personlige egenskaper

 • Interesse for å videreutvikle fagfeltet vern og kontrollanlegg
 • Evne  til å håndtere mange arbeids oppgaver i parallell
 • Selvstendig, systematisk og målorientert
 • Evne til å samarbeide godt i team

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder, Are Johan Hansen mobil tlf.nr. 916 23 331.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Finnmark
Trøndelag
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
30.11.2019
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Oslo, Trondheim eller Alta
Kontaktpersoner:
Are Johan Hansen
mob: +47 91623331