Ønsker du å jobbe med Statnetts fremtidige driftssentralsystem?

Sivilingeniører/Ingeniører

Statnetts IT-divisjon er inne i en fase hvor det gjennomføres betydelig modernisering og utvidelse av IT-systemene som er sentrale for å utføre sikker og effektiv drift av kraftnettet. Nytt driftssentralsystem, felles datamodell for hele konsernet og storskala innsamling av sensordata er alle eksempler på pågående initiativer. De nye systemene baseres på moderne IT-teknologi som skal driftes og forvaltes etter beste praksis, og imøtekomme eksterne og interne krav til bl.a. teknisk sikkerhet og redundans.

Seksjonens arbeidsområde:

 • Arbeid med drift, utvikling og forvaltning av SCADA og modeller for nettanalyse. SCADA og modeller for nettanalyse inngår i Statnetts driftssentralsystem som brukes til å overvåke og styre kraftnettet. Systemet er driftskritisk og det stilles meget høye krav til tilgjengelighet. For å møte kravene til stadig mer omfattende og effektiv drift av kraftnettet gjennomføres en kontinuerlig endring og videre­utvikling av systemene.
 • Statnett har startet et prosjekt med å etablere en felles datamodell for hele konsernet. Denne felles datamodellen skal være et "repostitory" for elektriske parametere, topologi og modeller. Alle analyse- og simuleringsmiljøer i Statnett skal på sikt bruke en felles representasjon av det norske kraftsystemet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Modellering av kraftsystemmodell for SCADA, nettanalyse, felles datamodell og grensesnitt mot andre funksjoner og systemer
 • Innsamling av sanntids driftsinformasjon
 • Presentasjon av sanntids driftsinformasjon og resultat fra nettanalyse funksjoner
 • Brukerstøtte
 • Prosjektdeltakelse
 • Forbedring og videreutvikling av systemer og modeller med tilhørende verktøy og rutiner

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som sivilingeniør/ingeniør innen elkraft, teknisk kybernetikk eller lignende
 • God kjennskap til energiforsyningen
 • God generell datakunnskap, gjerne med erfaring fra driftskritiske systemer
 • 2-5 års relevant erfaring, men nyutdannede er også velkommen til å søke
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper

 Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, kunnskapssøkende og initiativrik
 • Nøyaktig, tålmodig og resultatorientert
 • Entusiastisk og med interesse for fagområdet

Stillingene har stor kontaktflate innad i Statnett, mot leverandører og mot konsesjonærene i bransjen. Du vil inngå i et team bestående av systemansvarlige, fagansvarlige og driftsressurser. Vi kan tilby spennende oppgaver og utfordringer i et godt og uformelt arbeidsmiljø. Statnett har et sterkt fagmiljø og legger til rette for faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Det er et krav til stillingene at du etter en opplæringsperiode mot særskilt godtgjørelse er villig til å delta i en 24/7 driftsvakt ved behov. Noe reisevirksomhet må påregnes. De som tiltrer må kunne sikkerhetsklareres.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Nils R. Storås. Telefon: 91340735.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Troms og Finnmark
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
26.01.2020
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Alta
Kontaktpersoner:
Nils Reidar Storås
mob: +47 91340735