Konsernregnskap – Skatt – Avgift

Senior Controller

Senior Controller stillingen er en sentral rolle innenfor konsernfunksjonen i Statnett. Du vil bidra til at Statnett lykkes med sine ambisiøse mål som krever bedre samhandling, tydeligere prioritering og økt kundefokus for å lykkes. Ambisjonen er å være ETT effektivt, smart og sikkert Statnett i 2022. Vi leter nå derfor etter deg som brenner for fremtidens økonomirådgivning der digitalisering, effektivisering og robotisering står i fokus.

Senior Controller rollen inngår i et team med 11 medarbeidere. Teamet har det faglige ansvaret for regnskap, skatt og avgift i konsernet, og eier den finansielle rapporteringsprosessen. Regnskapet rapporteres etter IFRS.  

Statnetts regnskap er preget av en betydelig anleggsmasse, en stor portefølje av utbyggingsprosjekter, oppkjøp av nettanlegg og en portefølje av finansielle instrumenter. Implementeringen av nytt ERP-system, IFS, skal ytterligere legge til rette for god styringsinformasjon.

Det forventes at Controlleren opparbeider seg god forståelse av selskapets ansvarsområder og strategi, og er proaktiv i forhold til å se regnskapsmessige konsekvenser av aktiviteten i foretaket samt de krav som stilles fra regulator. Konsernet har også en strategi for digitalisering, og vi ser etter deg som er prosessorientert, fremtidsrettet og ser mulighetene for å forbedre den finansielle rapporteringen ved å effektivt benytte selskapets støttesystemer, herunder konsolideringsverktøyet Cognos. Det vil være et tett samarbeid innenfor økonomienheten og med sentrale personer i divisjonene og konsernstaben. Controller stillingen rapporterer til konsernregnskapssjef.

Sentrale ansvarsområder og oppgaver vil være

 • Bidra med beslutningsstøtte til interne kunder
 • Ansvar for regnskapsmessig oppfølging av divisjoner og datterselskaper
 • Bidra til digitalisering og effektivisering av regnskaps- og rapporteringsrutiner
 • Bidra i utarbeidelse av kvartals og årsregnskap med noter, etter IFRS
 • Videreutvikle internkontrollen knyttet til finansiell rapportering
 • Oppfølging av endringer i regnskaps- og øvrig relevant lovgivning, samt beste praksis
 • Bidra med tilrettelegging av regnskapet for god økonomisk oppfølging og regulators rapporteringskrav
 • Deltakelse i relevante fag- og bransjeforum

Realkompetanse og erfaring

 • Høyere økonomisk utdannelse; Master, siviløkonom, statsautorisert revisor eller tilsvarende
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Solid regnskapskompetanse, inkludert IFRS
 • Erfaring med rapporteringsverktøy, Cognos er en fordel
 • Erfaring fra og/eller interesse for energibransjen er en fordel

Om deg

 • Du er prosessorientert, endringsvillig og har interesse for digitale verktøy
 • Du er analytisk og ser praktiske løsninger på regnskapsteoretiske problemstillinger
 • Du skaper tillit og samarbeider på tvers av organisasjonen
 • Du deler våre visjoner om digitalisering og ny teknologi, og er en pådriver for digitalisering og effektivisering
 • Du er en naturlig initiativtaker, arbeider strukturert, effektivt og skaper resultater
 • Du er service orientert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er pålitelig og tar eierskap til leveranser og frister

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Gøran Schytte, 414 72 485. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Vi kan tilby

 • En sentral stilling med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med fleksible ordninger
 • Nye moderne lokaler i Nydalen, Oslo
 • Konkurransedyktige betingelser
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
22.11.2019
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Gøran Schytte
mob: +47 41472485