Vil du jobbe med utvikling av drifts- og markedsløsninger i nær tilknytning til operativ drift?

Systemdriftsingeniør

Landssentralmiljøet består av to avdelinger (Driftsutvikling og Landssentralen). Begge avdelinger dekker vaktfunksjonen og ansvaret som er underlagt Landssentralmiljøet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon Operativ analyse, avdeling Driftsutvikling i divisjon System og Marked.  Seksjon Operativ analyse har ansvar for viktige deler av Landssentralmiljøets behov for analyser, prognoser, rapportering og overvåkning.

Som ansatt i System og Marked får du en unik forståelse av samspillet mellom det fysiske kraftsystemet og kraftmarkedet.Divisjonens hovedoppgave er å sikre kraftforsyningen time for time året rundt. I dette ligger at divisjonen utøver systemansvaret i det norske kraftsystemet, og sørger for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked.

Vi søker nå 1-2 nye ansatte i fast stilling. Du vil jobbe i nær tilknytning til den operative driften i Landssentralmiljøet. Du vil kunne delta i prosjekter som utviklinger og implementerer nye drifts- og markedsløsninger for systemdriften. Det pågår nå flere prosjekter som vil endre måten vi balanserer systemet i Norden på i løpet av de kommende årene. For å kunne representere det operative driftsmiljøet i prosjekter gjennomøføres en fem måneders opplæring som vakt. Noe deltagelse i vaktordningen etter endt opplæring anses som en fordel.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utvikling av nye drifts- og markedsløsninger
 • Funksjonell utvikling av nye IT-verktøy for systemdriften
 • Utvikle og forvalte analyser og prognoser som støtter prosesser på Landssentralen blant annet ved bruk av maskinlæring
 • Jobbe i tett samarbeid med landssentralmiljøet, deltagelse i vaktstyrken kan være en mulighet

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør eller ingeniør, fagretning Elkraft/Energi og Miljø, Automasjon/Kybernetikk, IKT, Ind. Øk, fysikk eller lignende
 • Interesse for utvikling av Landssentralens IT-løsninger
 • Erfaring fra prosjektarbeid, drift av kraftsystemet og kjennskap til kraftmarkedet er en fordel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

 • Engasjert, beslutningsdyktig og initiativrik
 • Arbeide strukturert, både selvstendig og i team
 • Evne til helhetstenking og samarbeid
 • Gode evner til utvikling av det faglige og sosiale miljøet

Du må kunne identifisere deg med våre verdier; langsiktighet, respekt og fellesskap

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Seksjonsleder Helle Svare Lorentzen tlf.nr. 47256667.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist:
24.11.2019
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Helle Svare Lorentzen
mob: +47 47256667