Sommerjobb Siv.ing/ingeniør Energi og miljø

Sommerjobb

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Systemdrift i divisjon System og marked.

​Systemdrift- og markedsutvikling har i Statnett ansvaret for å utvikle markeds- og driftsløsninger tilpasset det nye, grønne kraftsystemet. Større andel fornybar energi og flere handelsforbindelser til utlandet krever at vi må tilpasse våre verktøy for å kunne balansere kraftsystemet til enhver tid på en effektiv måte, også i fremtiden. 

Vi søker:

Deg som har gjennomført minimum 2 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudie, med spesialiseringen innen et av følgende områder:

 • Energi og miljø, industriell økonomi og teknologiledelse, informatikk, eller tilsvarende

Arbeidsoppgaver:

​Vi er på jakt etter en gruppe studenter som sammen kan jobbe på tvers av drifts- og utviklingsenheten i Statnett. Oppgaver som skal løses vil blant annet være;

 • Følge opp og evaluere pilotprosjekter for nye markeder for reserver
 • Analysere korrelasjon og kovarians mellom data i vanskelige systemdriftssituasjoner
 • Forbedre den eksterne kommunikasjonen mot våre markedsaktører
 • Analysere endringer knyttet til transformasjonen fra en manuell til automatisk operativ virksomhet
 • Analysere hvordan samhandling mellom systemansvarlig og nettselskaper/ markedsaktører foregår i dag

Egenskaper:

 • Evne til å arbeide godt både selvstendig og i team,
 • Analytisk og strukturert
 • Gode evner til å forstå essensen i komplekse problemstillinger
 • Engasjert og initiativrik
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med erfaring innen programmering (f.eks. python) eller EPiServer CMS

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 15. juni til 7. august 2020. 

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Martha Marie Øberg mobil tlf.nr. 40489060
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
16.02.2020
Tiltredelse:
Juni 2020
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Martha Marie Øberg
mob: +47 40489060