Sommerjobb Siv.ing/ingeniør Elkraft

Sommerjobb

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Anleggsforvaltning Stasjoner, seksjon for Stasjonsanlegg i divisjon Nettdrift.

​​Avdelingen Stasjoner har fagressurser og prosjekteringsledere i D-prosjekter og bistår anleggsdriftsområdene med teknisk støtte og faglig veiledning i forbindelse med drift og vedlikehold av Statnetts stasjonsanlegg. Stasjoner har 3 underliggende seksjoner: Effektbryter og GIS-anlegg, Transformatorer og Reaktorer og Stasjonsanlegg.

Vi søker:

Deg som har gjennomført minimum 2 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudie.

Arbeidsoppgaver:

 • ​Innhente, kvalitetssikre og registrere tekniske data i database-system
 • Ajourføre tekniske dokumenter for utvalgte komponenter

Egenskaper:

 • ​Interesse og engasjement for høyspenning og kraftsystemet
 • Fokus på å løse oppgaver systematisk og nøyaktig
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Flink til å knytte kontakter
 • ​Ønske om 1-2 kandidater som behersker word og excel

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 15. juni til 14. august 2020, eller det kan tilpasses etter nærmere avtale.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Therese Karoline Borhaug Gjelsten mobil tlf.nr. 40471779
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Trøndelag
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
16.02.2020
Tiltredelse:
Juni 2020
Arbeidssted:
Oslo/Trondheim
Kontaktpersoner:
Therese Gjelsten
mob: +47 40471779