Sommerjobb Oslo/Trondheim – Leveringskvalitet

Sommerjobb

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdeling for Leveringskvalitet i divisjon Nettdrift.

Fagmiljøet i seksjon Leveringskvalitet har en ambisjon om å sikre at det norske kraftsystemet har en meget god leveringskvalitet.

Vi søker:

Deg som har gjennomført minimum 2 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudie.

Arbeidsoppgaver:

 • ​Bidra til å sikre høy leveringskvalitet i det norske kraftsystemet
 • Arbeide med datainnsamling og analyse av driftsforstyrrelser
 • Komme med forbedringsforslag basert på læring i feilanalysen
 • Forbedre datakvalitet

Egenskaper:

 • God teknisk elkraftforståelse og kunnskap om kraftsystemet
 • Sterke analytiske evner
 • Pådriver i forbedringsarbeid
 • Strukturert og pliktoppfyllende 

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 15. juni til 15. august 2020.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Christian Sundal Melaaen mobil tlf.nr. 913 14 058.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Trøndelag
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
16.02.2020
Tiltredelse:
Juni 2020
Arbeidssted:
Oslo eller Trondheim
Kontaktpersoner:
Christian Sundal Melaaen
mob: +47 91314058