Fremtiden er elektrisk - er du med?

Sommerjobb - Planlegging og kontrollmåling

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Kraftledningsavdelingen / Elektromekanisk seksjon i divisjon Bygg og anlegg.

​​Avdelingens oppgaver er blant annet elektromekanisk prosjektering av nye ledninger, dimensjonerer og beregning av liner, linearmatur og isolatorer på ledninger. Vi beregner mastejordinger, felt og støy, overføringskapasitet og gjør isolasjonskoordinering, samt kvalitetssikring av materiell.

Vi søker:

Deg som har gjennomført minimum 1 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudie, med spesialisering innen et av følgende områder:

 • Elkraft
 • Energi- og miljø

Arbeidsoppgaver: Planlegging og kontrollmåling av mastejording

 • ​Å ta seg frem til hvert enkelt mastepunkt på planlagt oppførte kraftledninger, og tegne jordingsforslag for mastepunktet
 • Å ta seg frem til, -og kontrollmåle nedlagt jording på hvert enkelt mastepunkt på ferdigbygde kraftledninger
 • Arbeide i team på to personer ute i felt i hele Norge i en 6-8-ukers periode

Egenskaper:

 • Er fjellvant og i god fysisk form, da en stor del av arbeidet foregår ute i felt i hele Norge langs våre kraftledninger
 • Innehar førerkort klasse B
 • ​Kunne jobbe selstendig

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 15/6/2020 til 14/8/2020.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Kjell Åge Halsan mobil tlf.nr.90847692. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
16.02.2020
Tiltredelse:
Juni 2020
Arbeidssted:
Hele Norge
Kontaktpersoner:
Kjell Åge Halsan
tlf: +47 23903405
mob: +47 90847692