Er du student og fremdeles på jakt etter sommerjobb? Da er dette kanskje noe for deg.

Sommerjobb Oslo – IKT/ingeniørfag

Vi ser etter studenter med studiebakgrunn innen ingeniør- og IKT -relaterte fag. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i divisjon IKT.

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Vi har også en stor IKT divisjon med mange spennende teknologier som blant annet kunstig intelligens, droner, og data science. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Statnett er medlem av ENTSO-E sammen med 43 andre systemansvarlige i Europa, og som samarbeider om en felles europeisk nettmodell (Common Grid Model – CGM). Statnetts skal løpende levere en oppdatert nasjonal nettmodell (Individual Grid Model – IGM) som inneholder informasjon om produksjon, forbruk, kapasiteter i nettet og værforhold m. m hver time for dagen i dag og en uke fremover. Se her for mer informasjon.

Vi søker:

Deg som har gjennomført minimum 2 år av ditt studie, med spesialiseringen innen et av følgende områder:

 • Informatikk/IKT
 • Ingeniørfag (elkraft, datateknologi, kybernetikk, energi og miljø, etc.)
 • Annen relevant utdanning

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal utforske mulighetsrommet til å kunne modellere Individual Grid Model ved bruk av åpen tilgjengelig informasjon om kraftnettet. Hovedleveransen er en rapport der du redegjør for dine funn, arbeidsmetoder, fremgangsmåte og verktøy.
 • For å løse oppgaven må du kunne innhente, kartlegge og analysere informasjon om kraftnettet og vise til hvordan denne informasjonen kan benyttes til å modellere IGM.
 • Det legges opp til selvstendig arbeid sammen med en annen student med oppfølging fra Statnetts fagmiljøer.  

Egenskaper:

 • Interesse for modellering, programmering, open source, og kraftsystemet
 • Gode norske skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.

Kompetanse:

 • Det er en fordel med programmeringsferdigheter som for eksempel generell scripting, bruk av python eller andre programmeringsspråk.
 • Gode analytiske ferdigheter og evnen til å arbeide strukturert og systematisk

Vi søker kandidater som kan jobbe i 4 uker i perioden 18.06.2018 til 01.08.2018. Det legges opp til ferie i uke 27 og 28. Datoene er noe fleksible.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Charlotte Husø mobil tlf.nr. 940 57 976.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og  interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode  karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
11.06.2018
Tiltredelse:
18.06.2018
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Charlotte Husø
mob: +47 94 05 79 76